Akoestische isolatie

AKOESTISCHE ISOLATIE

In overleg met de klant wordt beslist welke isolatie het best wordt gebruikt. Vooral in appartementsgebouwen wordt de dag van vandaag gebruik gemaakt van akoestische isolatie om geluidshinder te beperken.

De contactgeluidsisolatie wordt zorgvuldig aangebracht waarbij elke akoestische brug dient vermeden te worden bv. Bij verticale leidingen van elektricteit en sanitair, deuropeningen, hoeken, ...

Vb. Akoestische mat van 5mm, densiteit 35kg/m³ (licht, zachtverend, geslotencellig geëxtrudeerd polyethyleenschuim). Beantwoordt aan de Belgische Norm NBN SO1-400, klasse I (a) met een akoestische verbetering van 20Db bij meting 500 Hertz

Image