Akoestische vloerisolatie

Bel ons voor info

Minder contactgeluid en geluidsoverlast beperken

Akoestische vloerisolatie heeft tot doel om contactgeluiden en geluidsoverlast in huis sterk te verminderen. Dit alles heeft tot doel om het wooncomfort te verbeteren

Goed om weten

Wat is akoestische vloerisolatie?

Om contactgeluiden en geluidsoverlast tussen verdiepingen te beperken, gaat men een extra akoestische laag aanbrengen. Er komt een akoestische mat te liggen bovenop de vloerisolatie (PUR/EPS) en onder de dekvloer (chape). Dit bewijst zijn nut voor zowel nieuwbouw als renovatie, bij particuliere woningen, appartementen en kantoren.

Minder contactgeluid

Denk aan voetstappen of tikken van hoge hakken op de vloer, verschuiven van meubels, spelende kinderen… Door akoestische vloerisolatie worden de trillingen geabsorbeerd, en dus ook het contactgeluid.

Geluidsoverlast beperken

Je kan geluidsoverlast ondervinden van de verdiepingen boven en onder jou. Als je akoestische vloerisolatie laat plaatsen, zal je minder last hebben van iemand die op de verdieping boven jou met hakken loopt of op het verdiep onder jou luidkeels met de radio meezingt.

Akoestisch onderzoek

Om een goed beeld te krijgen van de geluidsprestaties van een gebouw is het mogelijk om een akoestisch onderzoek uit te (laten) voeren. Het is namelijk zo dat er bepaalde, specifieke eisen bestaan waar gebouwen aan dienen te voldoen. In het merendeel van de gevallen is een akoestisch onderzoek uitvoeren vereist wanneer er bijvoorbeeld een bepaalde vergunning dient te worden verstrekt. Dit is onder meer het geval bij (nieuwe) horecazaken. Tijdens een akoestisch onderzoek worden verschillende metingen uitgevoerd. De akoestische situatie van een gebouw wordt dan samengevat in een speciaal daarvoor bestemd rapport.