Cementgebonden dekvloeren

Bel ons voor info

Een cementgebonden chape verzekert een egaal oppervlak.

Afhankelijk van de noodzaak of de situatie bestaat deze tussenlaag van zand en cement in verschillende types en diktes. Cementgebonden chape is de traditionele chape die bestaat uit een mengeling van cement en grof rivierzand.

Wat is het verschil tussen de verschillende soorten?

Plaatsen van cementgebonden chape

Een zwevende dekvloer wordt eerst voorzien van randisolatie en een bewapeningsnet dat een deel van de buigbelastingen zal opvangen. Het niveau en de plaats van de te bewerken oppervlakte wordt bepaald met een digitale waterpas. Om mogelijke poriën te dichten, wordt tenslotte de oppervlakte gepolierd. En om het droogproces te versnellen, kunnen eventuele additieven aan de cementgebonden chape worden toegevoegd zodat latere werken niet gehinderd worden.

Droogtijden

Bij een traditionele cementgebonden chape dienen we tenminste 28 dagen te wachten met de afwerking van de vloertegels. Zeker bij de aanwezigheid van vloerverwarming gaat de pvc-folie een dampdichte folie vormen en ja, ook de ceramische vloertegel is dampdicht. Om schade in de vloerafwerking te voorkomen, zal al het aanwezige vocht volledig moeten verdampen.

Er zijn additieven die droogtijdversnellers worden genoemd die het proces kunnen versnellen. Deze zorgen dat het aanwezige aanmaakwater niet hoeft te verdampen, maar wel zal kristalliseren. Hierin zijn er 3 verschillende keuzes van droogtijdversnellers: 2-4 dagen, 8-10 dagen , en 14-16 dagen. 

Voordelen van cementgebonden chape

Een cementgebonden dekvloer kan gebruikt worden als vlakke ondergrond voor alle types vloerbekledingen zoals tegels, laminaat, parket… Bovendien kan het geplaatst worden als hellingslaag voor platte daken waarop de dakisolatie kan geplaatst worden. Een groot voordeel van cementgebonden chape is bovendien dat het vochtbestendig is.